Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

ZRPŠ

Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej (občianske združenie) pozýva rodičov žiakov školy na Valné zhromaždenie Rodičovského združenie pri TK EJ, ktoré sa bude konať dňa 04. 10. 2019 o 17.00 hodine na Koncertnej sále.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Peter Albert, predseda RZ pri TKEJ


Rodičovské združenia v kmeňových triedach sa budú konať dňa 04. októbra 2019 v čase od 17.30 hod.

V tomto čase budú zároveň prebiehať aj konzultácie s pedagógmi školy.

Účasť rodičov na triednych aktívoch ZRPŠ je nutná.

V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, odporúčame dohodnúť si s vyučujúcimi termín stretnutia v čase konzultačných hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy.


Veľkolepý ruský balet už v októbri v Bratislave

Prídite zažiť tú najvyššiu umeleckú kvalitu ruských baletných sólistov a tanečníkov z Moscow State Ballet, ktorí v rámci svojho európskeho turné zavítajú aj do Bratislavy. Počas štyroch večerov si budete môcť vychutnať tie najslávnejšie baletné predstavenia v podaní 32 tanečníkov z najlepších baletných škôl v Rusku na čele s Ľudmilou Titovou.

Celý čánok pdf

Veľkolepý ruský balet už v októbri v Bratislave 1 Veľkolepý ruský balet už v októbri v Bratislave 2 Veľkolepý ruský balet už v októbri v Bratislave 3


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na VI. Medzinárodnej baletnej súťaži v Plzni.

V dňoch od 05. 12. 2018 do 09. 12. 2018 sa konala VI. Medzinárodná baletná súťaž v Plzni. Žiak 5. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej Peter Andel sa umiestnil na 3. mieste v kategórii B – Junior. Žiačka 4. ročníka Lívia Laiferová získala „Čestné uznanie poroty“ a pedagóg školy Mgr. art. Dominika Beňaková, ArtD. získala „Prémiu za súčasnú choreografiu“.

Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učiteľov našej školy. Ocenení žiaci vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 1 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 2 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 3 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 4 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 5


Umelecké aktivity školy v školskom roku 2019/2020


• 07. 09. 2019 „ Deň otvorených dverí “ v Slovenskom národnom divadle
• 11. 09. – 13. 9. 2019 workshop moderného tanca s muzikálovou choreografkou Kristinou Khandlos
- na sále pre umelecké produkcie v TK EJ
• 15. 09. 2019 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave o 17.00 hodine
• 25. 09. 2019 účinkovanie žiakov školy na „Dni športu“ na Mladej garde, organizovaný BSK
• 04. 10. 2018 „ Deň župných škôl “ v Avion Shopping Park organizovaný zriaďovateľom školy – Bratislavským samosprávnym krajom
• 16. 10. – 18. 10. 2019 účasť žiakov školy a pedagóga školy na Festivale – „ Tvorivé dni pre vás “ v divadle Štúdio tanca Banská Bystrica
• 19. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 23. 10. 2019 Spoločné predstavenie s ruským divadlom
• 25. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 26. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 11. 11. 2019 generálna skúška na „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ k 40. výročiu založenia školy v HB SND
• 12. 11. 2019 „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ k 40. výročiu založenia školy v HB SND
• 22. 11. 2019 účinkovanie žiaka školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 23. 11. 2019 účinkovanie žiaka školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 30. 11. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 06. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 07. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 10. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 13. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 14. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 16. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 17. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 21. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 26. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 27. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 28. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 03. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 04. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 23. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 24. 01. 2020 „ Deň otvorených dverí “ v TKEJ od 14.00 hodiny do 18.00 hodiny
• 30. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 13. 02. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 14. 02. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 13. 03. 2020 prehrávky koncertnej a scénickej praxe
• 15. 03. 2020 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave
• 21. 03. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 24. 03. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 02. 04. 2020 „ Koncert žiakov školy “ v Dome kultúry Dúbravka
• 24. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 25. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 28. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 29. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 04. 05. 2020 generálna skúška na „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND
• 05. 05. 2020 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND
• 19. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 23. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 28. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 01. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 02. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 10. 6. 2020 „ Spoločný koncert ZUŠ, baletných štúdií, tanečných súborov a TK EJ “ v Dome kultúry Dúbravka
• 23. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 24. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 27. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin “ v NB SND
29. 07. 2020 – 16. 08. 2020 účasť žiakov školy na Letnej stáži: Daria Klimentová - Ballett Masterclasses - Praha (Česká republika)

Počas školského roka 2019/2020 budú prebiehať účelové cvičenia podľa plánu práce školy.

Prijímacie konanie, ukončovanie štúdia

• 17. 03. a 18. 03. 2020 Písomné maturitné skúšky EČ MS a PFIČ MS
• 03. 04. 2020 Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 (od 9.00 hodiny)
• 08. 04. 2020 PČOZ MS z hlavného predmetu odboru tanec (klasický a ľudový tanec)
• 05. 05. 2020 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND (predvedenie umeleckého výkonu)
• 04. 06. – 05. 06. 2020 Maturitné skúšky ústne – IČ MS
• 16. 06. 2020 Prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený stav žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021
• 22. 06 – 23. 06. 2020 Absolventské skúšky - Súborná skúška z pedagogickej prípravy

Plán triednych aktívov Rodičovského združenia v školskom roku 2019/2020

• 04. 10. 2019 o 17.00 hod. - Valné zhromaždenie občianskeho združenia RZ pri TK EJ o 17.30 hod. – rodičovské združenia v triedach
• 24. 01. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. – individuálne konzultácie
• 24. 04. 2020 od 16.30 – rodičovské združenie v triedach
• 12. 06. 2020 od 16.00 - individuálne konzultácie

Podľa potreby bude počas celého školského roka zasadať výchovná komisia.


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 26. 3. 2018 do 29. 3. 2018 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Adéla Jergová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Lívia Laiferová, žiačka 3.ročníka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I. ¬iaci školy Peter Andel a Adéla Jergová získali mimoriadnu cenu porotcu súťaže.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učitežov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenení žiaci na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3


¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj vežkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podiežajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvížku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22

Počas predstavení v Slovenskom národnom divadle nie je dovolené zhotovovať fotografie ani videozáznamy. Ďakujeme za pochopenie.


Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet!

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.03.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na vínimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká. Dramaturgická línia večera priblížila profesionálnu dráhu tanečníka - od prvých krôčikov v baletnej prípravke, cez štúdium na tanečnom konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Na divadelných doskách sa tak predstavili všetky tanečné generácie, od tých najmenších tanečníkov, až po najväčšie hviezdy pôsobiace doma i v zahraničí. V sále Opery a baletu Slovenského národného divadla (nová budova) sa predstavili absolventi našej školy: vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga, sólistka petrohradského Michajlovského divadla Andrea Laššáková, prví sólisti Viedenskej štátnej opery Nina Poláková a Roman Lazík. V rámci galavečera účinkovali sólisti baletu SND Silvia Najdená a Andrej Szabó, sólistka Baletu ¦tátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorí sú tiež absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V tomto významnom projekte účinkovala aj mimoriadne talentovaná žiačka 3. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej - 13-ročná Karin Bečvarová, ktorá na prestížnej medzinárodnej baletnej súťaži Vienna International Ballet Experiance - Vibe vo Viedni získala v apríli prvé miesto. Počas večera žiakovTanečného konzervatória Evy Jaczovej v úvodnom čísle s názvom "Entrée" ako aj všetkých tanečníkov sprevádzal Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.

Viva Balet! sa stretol u divákov s vežkým úspechom. Na tomto predstavení sa zúčastnil aj predseda BSK Pavol Frešo a ďalšie významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života.

Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 1 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 2 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 3 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 4


Medzinárodný koncert baletných škôl

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, sólisti Baletu Slovenského národného divadla a zahraniční hostia:
Ballettakademie der Wiener Staatsoper,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
Ogólnokształcšca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola.

Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.

V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov európskych baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priatežstvo a spolupráca.

V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a žudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Na koncerte sa podiežali pedagógovia a choreografi – naši bývalí žiaci, dnes úspešne pôsobiaci v zahraničí (Eva Hotová - Györ, Boris Nebyla - Viedeň a Mário Radačovský – Brno). Predposledné číslo večera balkónovú scénu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia predviedli naši absolventi školy Klaudia Görözdös a Peter Dedinský – sólisti baletu SND. Choreografiu vytvorila Natália Horečná, naša absolventka, ktorá je dnes vyhžadávanou tvorkyňou a spolupracuje s renomovanými zahraničnými baletnými súbormi. Úspechy našich absolventov nás tešia a napĺňajú hrdosťou aj preto, lebo sú príkladom pre našich terajších žiakov.

Koncert bol nielen prezentáciou európskych baletných škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.

Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s vežkým úspechom u odbernej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateža školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu s účasťou pána ministra Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných vecí a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

9594

Fotogaléria


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


35. výročie založenia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

„Medzinárodný koncert baletných škôl“

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo pri príležitosti 35. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl“, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 11. 2014 o 19.00 hodine v historickej budovy SND.

V programe účinkujú študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a hostia:
Staatliche Ballettschule Berlin
Hungarian Dance Academy Budapest
Butler University Indianapolis
English National Ballet School London
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
Konservatorium Wien Privatuniversität
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Taneční konzervatoř Brno
Sólisti Ballett Stuttgart
Sólisti Baletu SND

koncert2014 3


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

¬iaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Vežkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíritežmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.