Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

Projekt “Škola škole 2018/2019”

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom “Škola škole 2018/2019” . Na “Spoločnom koncerte žiakov”, ktorý sa uskutočnil dňa 12. júna 2019 v divadelnej sále Domu kultúry Dúbravka v Bratislave participovali aj dve stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a to: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 v Bratislave, ktorá sa podieľala na zabezpečení videozáznamu a fotodokumentácie projektu, a Konzervatórium Tolstého 11 v Bratislave, ktorého študenti hudobno dramatického odboru moderovali program.

Tento večer bol oslavou tanečného školstva, ktoré umožňuje a podporuje rozvíjť talent od najmladších žiakov, až k dokonalosti profesionálnych tanečných umelcov.

Okrem žiakov spomínaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v tanečnom programe účinkovali:
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava,
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava,
Základná umelecká škola Štefana Németha – Šamorínskeho, Parková 4, Šamorín, Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava,
Baletná prípravka Slovenského národného divadla, TUTU Škola Baletu,
Tanečný súbor „Halo, Halo“, Umelecký súbor „Múza“ a Detský folklórny súbor KLNKA pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Bratislava.

Tešíme sa na ďalšie výzvy v podobe zaujímavých projektov organizovaných zriaďovateľom.
Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

Projekt: Škola škole 2018/2019 1 Projekt: Škola škole 2018/2019 2 Projekt: Škola škole 2018/2019 3 Projekt: Škola škole 2018/2019 4 Projekt: Škola škole 2018/2019 5 Projekt: Škola škole 2018/2019 6 Projekt: Škola škole 2018/2019 7


Prijímacie skúšky

Celkové výsledky prijímacích skúšok


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na VI. Medzinárodnej baletnej súťaži v Plzni.

V dňoch od 05. 12. 2018 do 09. 12. 2018 sa konala VI. Medzinárodná baletná súťaž v Plzni. Žiak 5. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej Peter Andel sa umiestnil na 3. mieste v kategórii B – Junior. Žiačka 4. ročníka Lívia Laiferová získala „Čestné uznanie poroty“ a pedagóg školy Mgr. art. Dominika Beňaková, ArtD. získala „Prémiu za súčasnú choreografiu“.

Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učiteľov našej školy. Ocenení žiaci vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 1 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 2 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 3 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 4 Medzinárodná baletná súťaž v Plzni 5


Výstava fotografií – Eva Jaczová

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave prezentuje v priestoroch školy výstavu venovanú zakladateľke našej školy Eve Jaczovej.

Výstavu realizujeme pri príležitosti 20. výročia jej úmrtia. Pestrý výber fotografií a dokumentov oboznamuje našich žiakov s bohatou umeleckou, pedagogickou a publikačnou činnosťou tejto výnimočnej osobnosti slovenského baletného umenia. Nájdeme tu snímky aj našich bývalých žiakov, ktorých ona pripravila na umeleckú dráhu.

Výstava inšpiruje a obohacuje našich žiakov, rozširuje ich vedomosti o tradíciách a významných osobnostiach našej školy. Cenné poznatky z výstavy pomáhajú aj našim pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese, hlavne v maturitnom predmete dejiny tanca a baletu. Zvlášť nás teší, že výstavu zostavila naša bývalá žiačka Monika Čertezni.

Srdečne Vás pozývame!

Výstava fotografií – Eva Jaczová 1 Výstava fotografií – Eva Jaczová 2 Výstava fotografií – Eva Jaczová 3 Výstava fotografií – Eva Jaczová 4 Výstava fotografií – Eva Jaczová 5 Výstava fotografií – Eva Jaczová 6 Výstava fotografií – Eva Jaczová 7 Výstava fotografií – Eva Jaczová 8


Umelecké aktivity školy v školskom roku 2018/2019

• 07. 09. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 08. 09. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 08. 9. 2018 „ Deň otvorených dverí “ v Slovenskom národnom divadle
• 10. 09. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 12. 9. – 15. 9. 2018 workshop moderného tanca – maďarský muzikálový choreograf Ferenc Hábel na sále pre umelecké produkcie v TK EJ
• 14. 09. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci“ v NB SND
• 16. 9. 2018 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave
• 28. 9. 2018 „ Deň župných škôl “ v Avion Shopping Park organizovaný zriaďovateľom školy – Bratislavským samosprávnym krajom
• 15. 10. – 20. 10. 2018 účasť žiakov školy a pedagóga školy na Festivale – „ Tvorivé dni pre vás “ v divadle Štúdio tanca Banská Bystrica
• 19. 10. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 20. 10. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 26. 10. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 31. 10. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci“ v NB SND
• 31. 10. 2018 účinkovanie žiaka školy v tanečnom predstavení choreografa Jána Ďurovčíka „Strom“ v Dome kultúry Trnava
• 15. 11. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 06. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 06. 12. – 09. 12. 2018 „ Medzinárodná baletná súťaž Plzeň 2018“ - účasť žiakov školy a pedagógov školy na medzinárodnej baletnej súťaži v ČR
• 07. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 08. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 13. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 14. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 15. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 21. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 22. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 26. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 27. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 28. 12. 2018 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 03. 01. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 04. 01. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 05. 01. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 19. 01. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 25. 01. 2019 „ Deň otvorených dverí “ v TKEJ od 14.00 hodiny do 18.00 hodiny
• 25. 01. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci“ v NB SND
• 15. 03. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 16. 03. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 18. 03. 2019 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave
• 20. 03. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 26. 03. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 29. 03. 2019 „ Koncert žiakov školy “ v Dome kultúry Dúbravka
• 06. 04. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 09. 04. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 15. 4. – 17. 4. 2019 „ Vienna International Ballet Experience – VIBE “ - účasť žiakov školy a pedagógov školy na medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni
• 26. 04. 2019 účinkovanie žiakov školy na koncerte baletnej školy v Győri
• 26. 04. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 30. 04. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci“ v NB SND
• 10. 05. 2019 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND
• 18. 05. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 22. 05. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 25. 05. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 31. 05. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 01. 06. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Snehulienka a sedem pretekárov“ v HB SND
• 12. 6. 2019 „ Spoločný koncert ZUŠ, baletných štúdií, tanečných súborov a TK EJ “ v Dome kultúry Dúbravka
29. 07. 2019 – 16. 08. 2019 účasť žiakov školy na Letnej stáži: Daria Klimentová - Ballett Masterclasses - Praha (Česká republika)


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 26. 3. 2018 do 29. 3. 2018 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Adéla Jergová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Lívia Laiferová, žiačka 3.ročníka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I. ¬iaci školy Peter Andel a Adéla Jergová získali mimoriadnu cenu porotcu súťaže.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učitežov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenení žiaci na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3


¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj vežkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podiežajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvížku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22

Počas predstavení v Slovenskom národnom divadle nie je dovolené zhotovovať fotografie ani videozáznamy. Ďakujeme za pochopenie.


Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet!

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.03.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na vínimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká. Dramaturgická línia večera priblížila profesionálnu dráhu tanečníka - od prvých krôčikov v baletnej prípravke, cez štúdium na tanečnom konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Na divadelných doskách sa tak predstavili všetky tanečné generácie, od tých najmenších tanečníkov, až po najväčšie hviezdy pôsobiace doma i v zahraničí. V sále Opery a baletu Slovenského národného divadla (nová budova) sa predstavili absolventi našej školy: vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga, sólistka petrohradského Michajlovského divadla Andrea Laššáková, prví sólisti Viedenskej štátnej opery Nina Poláková a Roman Lazík. V rámci galavečera účinkovali sólisti baletu SND Silvia Najdená a Andrej Szabó, sólistka Baletu ¦tátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorí sú tiež absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V tomto významnom projekte účinkovala aj mimoriadne talentovaná žiačka 3. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej - 13-ročná Karin Bečvarová, ktorá na prestížnej medzinárodnej baletnej súťaži Vienna International Ballet Experiance - Vibe vo Viedni získala v apríli prvé miesto. Počas večera žiakovTanečného konzervatória Evy Jaczovej v úvodnom čísle s názvom "Entrée" ako aj všetkých tanečníkov sprevádzal Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.

Viva Balet! sa stretol u divákov s vežkým úspechom. Na tomto predstavení sa zúčastnil aj predseda BSK Pavol Frešo a ďalšie významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života.

Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 1 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 2 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 3 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 4


Medzinárodný koncert baletných škôl

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, sólisti Baletu Slovenského národného divadla a zahraniční hostia:
Ballettakademie der Wiener Staatsoper,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
Ogólnokształcšca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola.

Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.

V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov európskych baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priatežstvo a spolupráca.

V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a žudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Na koncerte sa podiežali pedagógovia a choreografi – naši bývalí žiaci, dnes úspešne pôsobiaci v zahraničí (Eva Hotová - Györ, Boris Nebyla - Viedeň a Mário Radačovský – Brno). Predposledné číslo večera balkónovú scénu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia predviedli naši absolventi školy Klaudia Görözdös a Peter Dedinský – sólisti baletu SND. Choreografiu vytvorila Natália Horečná, naša absolventka, ktorá je dnes vyhžadávanou tvorkyňou a spolupracuje s renomovanými zahraničnými baletnými súbormi. Úspechy našich absolventov nás tešia a napĺňajú hrdosťou aj preto, lebo sú príkladom pre našich terajších žiakov.

Koncert bol nielen prezentáciou európskych baletných škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.

Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s vežkým úspechom u odbernej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateža školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu s účasťou pána ministra Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných vecí a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

9594

Fotogaléria


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


35. výročie založenia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

„Medzinárodný koncert baletných škôl“

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo pri príležitosti 35. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl“, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 11. 2014 o 19.00 hodine v historickej budovy SND.

V programe účinkujú študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a hostia:
Staatliche Ballettschule Berlin
Hungarian Dance Academy Budapest
Butler University Indianapolis
English National Ballet School London
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
Konservatorium Wien Privatuniversität
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Taneční konzervatoř Brno
Sólisti Ballett Stuttgart
Sólisti Baletu SND

koncert2014 3


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

¬iaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Vežkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíritežmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.