Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

OBČIANSKE ZDRUŽENIE (OZ)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI TANEČNOM KONZERVATÓRIU EVY JACZOVEJ
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Vážení rodičia – milí priatelia našej školy,

Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej - Občianske združenie, je zaregistrované a zverejnené v zozname organizácií, ktorým možno zaslať 2% z odvedených daní v roku 2019.

V tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť Občianske združenie zamerané na podporu umeleckých aktivít školy, zabezpečenie učebných pomôcok a modernizáciu vyučovacieho procesu pre našich žiakov.

Vaše rozhodnutie prideliť nám 2% z Vašich daní bude tomu nápomocné.

Postup krokov sa líši podľa toho, či 2% chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

Preto Vám poskytneme vzorové tlačivá:
1. Ak ste osoba živnostník, podnikateľ, firma alebo zamestnanec, ktorý predkladá ročné zúčtovanie dane sám, v daňovom priznaní je Vyhlásenie v ktorom uvediete, že suma do výšky 2% zaplatenej dane v roku 2019 sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe v termíne do konca marca 2020. Vzor časti daňového priznania kde sa nachádza vyhlásenie s vyplnenými údajmi nášho Občianskeho združenia - Rodičovského združenia pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej prikladáme v prílohe.
2. Ak ste zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, Váš zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o výške odvedených daní. Toto potvrdenie spolu s Vašim vyhlásením o poskytnutí 2% z Vašich daní odovzdajte v stanovenom termíne, t. j. do konca apríla, na daňové úrady. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si vyžiadajte od zamestnávateľa - čisté tlačivo Vyhlásenie, prikladáme v prílohe.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.