Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

Medzinárodný koncert baletných škôl

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, sólisti Baletu Slovenského národného divadla a zahraniční hostia:
Ballettakademie der Wiener Staatsoper,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
Ogólnokształcšca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola.

Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.

V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov európskych baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priatežstvo a spolupráca.

V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a žudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Na koncerte sa podiežali pedagógovia a choreografi – naši bývalí žiaci, dnes úspešne pôsobiaci v zahraničí (Eva Hotová - Györ, Boris Nebyla - Viedeň a Mário Radačovský – Brno). Predposledné číslo večera balkónovú scénu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia predviedli naši absolventi školy Klaudia Görözdös a Peter Dedinský – sólisti baletu SND. Choreografiu vytvorila Natália Horečná, naša absolventka, ktorá je dnes vyhžadávanou tvorkyňou a spolupracuje s renomovanými zahraničnými baletnými súbormi. Úspechy našich absolventov nás tešia a napĺňajú hrdosou aj preto, lebo sú príkladom pre našich terajších žiakov.

Koncert bol nielen prezentáciou európskych baletných škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.

Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s vežkým úspechom u odbernej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateža školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu s účasou pána ministra Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných vecí a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Medzinárodný koncert baletných škôl 1 Medzinárodný koncert baletných škôl 2 Medzinárodný koncert baletných škôl 3 Medzinárodný koncert baletných škôl 4 Medzinárodný koncert baletných škôl 5 Medzinárodný koncert baletných škôl 6 Medzinárodný koncert baletných škôl 7 Medzinárodný koncert baletných škôl 8 Medzinárodný koncert baletných škôl 9 Medzinárodný koncert baletných škôl 10 Medzinárodný koncert baletných škôl 11 Medzinárodný koncert baletných škôl 12 Medzinárodný koncert baletných škôl 13 Medzinárodný koncert baletných škôl 14 Medzinárodný koncert baletných škôl 15 Medzinárodný koncert baletných škôl 16 Medzinárodný koncert baletných škôl 17 Medzinárodný koncert baletných škôl 18 Medzinárodný koncert baletných škôl 19 Medzinárodný koncert baletných škôl 20 Medzinárodný koncert baletných škôl 21 Medzinárodný koncert baletných škôl 22 Medzinárodný koncert baletných škôl 23 Medzinárodný koncert baletných škôl 24 Medzinárodný koncert baletných škôl 25 Medzinárodný koncert baletných škôl 26 Medzinárodný koncert baletných škôl 27 Medzinárodný koncert baletných škôl 28 Medzinárodný koncert baletných škôl 29 Medzinárodný koncert baletných škôl 30 Medzinárodný koncert baletných škôl 31 Medzinárodný koncert baletných škôl 32 Medzinárodný koncert baletných škôl 33 Medzinárodný koncert baletných škôl 34 Medzinárodný koncert baletných škôl 35 Medzinárodný koncert baletných škôl 36 Medzinárodný koncert baletných škôl 37 Medzinárodný koncert baletných škôl 38 Medzinárodný koncert baletných škôl 39 Medzinárodný koncert baletných škôl 40 Medzinárodný koncert baletných škôl 41 Medzinárodný koncert baletných škôl 42 Medzinárodný koncert baletných škôl 43 Medzinárodný koncert baletných škôl 44 Medzinárodný koncert baletných škôl 45 Medzinárodný koncert baletných škôl 46 Medzinárodný koncert baletných škôl 47 Medzinárodný koncert baletných škôl 48 Medzinárodný koncert baletných škôl 49 Medzinárodný koncert baletných škôl 50 Medzinárodný koncert baletných škôl 51 Medzinárodný koncert baletných škôl 52 Medzinárodný koncert baletných škôl 53 Medzinárodný koncert baletných škôl 54 Medzinárodný koncert baletných škôl 55 Medzinárodný koncert baletných škôl 56 Medzinárodný koncert baletných škôl 57 Medzinárodný koncert baletných škôl 58 Medzinárodný koncert baletných škôl 59 Medzinárodný koncert baletných škôl 60 Medzinárodný koncert baletných škôl 61 Medzinárodný koncert baletných škôl 62 Medzinárodný koncert baletných škôl 63 Medzinárodný koncert baletných škôl 64 Medzinárodný koncert baletných škôl 65 Medzinárodný koncert baletných škôl 66 Medzinárodný koncert baletných škôl 67 Medzinárodný koncert baletných škôl 68 Medzinárodný koncert baletných škôl 69 Medzinárodný koncert baletných škôl 70 Medzinárodný koncert baletných škôl 71 Medzinárodný koncert baletných škôl 72 Medzinárodný koncert baletných škôl 73 Medzinárodný koncert baletných škôl 74 Medzinárodný koncert baletných škôl 75 Medzinárodný koncert baletných škôl 76 Medzinárodný koncert baletných škôl 77 Medzinárodný koncert baletných škôl 78 Medzinárodný koncert baletných škôl 79 Medzinárodný koncert baletných škôl 80 Medzinárodný koncert baletných škôl 81 Medzinárodný koncert baletných škôl 82 Medzinárodný koncert baletných škôl 83 Medzinárodný koncert baletných škôl 84 Medzinárodný koncert baletných škôl 85 Medzinárodný koncert baletných škôl 86 Medzinárodný koncert baletných škôl 87 Medzinárodný koncert baletných škôl 88 Medzinárodný koncert baletných škôl 89 Medzinárodný koncert baletných škôl 90 Medzinárodný koncert baletných škôl 91 Medzinárodný koncert baletných škôl 92 Medzinárodný koncert baletných škôl 93 Medzinárodný koncert baletných škôl 94 Medzinárodný koncert baletných škôl 95 Medzinárodný koncert baletných škôl 96 Medzinárodný koncert baletných škôl 97 Medzinárodný koncert baletných škôl 98 Medzinárodný koncert baletných škôl 99 Medzinárodný koncert baletných škôl 100 Medzinárodný koncert baletných škôl 101 Medzinárodný koncert baletných škôl 102


 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.