Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

Projekt “Škola škole 2018/2019”

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom “Škola škole 2018/2019” . Na “Spoločnom koncerte žiakov”, ktorý sa uskutočnil dňa 12. júna 2019 v divadelnej sále Domu kultúry Dúbravka v Bratislave participovali aj dve stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a to: Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 v Bratislave, ktorá sa podieľala na zabezpečení videozáznamu a fotodokumentácie projektu, a Konzervatórium Tolstého 11 v Bratislave, ktorého študenti hudobno dramatického odboru moderovali program.

Tento večer bol oslavou tanečného školstva, ktoré umožňuje a podporuje rozvíjť talent od najmladších žiakov, až k dokonalosti profesionálnych tanečných umelcov.

Okrem žiakov spomínaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v tanečnom programe účinkovali:
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava,
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava,
Základná umelecká škola Štefana Németha – Šamorínskeho, Parková 4, Šamorín, Súkromná základná umelecká škola, Mierová 46, Bratislava,
Baletná prípravka Slovenského národného divadla, TUTU Škola Baletu,
Tanečný súbor „Halo, Halo“, Umelecký súbor „Múza“ a Detský folklórny súbor KLNKA pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, Bratislava.

Tešíme sa na ďalšie výzvy v podobe zaujímavých projektov organizovaných zriaďovateľom.
Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

Projekt: Škola škole 2018/2019 1 Projekt: Škola škole 2018/2019 2 Projekt: Škola škole 2018/2019 3 Projekt: Škola škole 2018/2019 4 Projekt: Škola škole 2018/2019 5 Projekt: Škola škole 2018/2019 6 Projekt: Škola škole 2018/2019 7


 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.