Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Klinika telovýchovného lekárstva v Bratislave

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69

Tel:
sekretariát: 02/57 290 453, 02/57 290 166, 02/57 290 159 (fax)
objednávanie pacientov: 02/57 290 462, ktl.amb@sm.unb.sk
prednosta: 02/57 290 522,
primár: 02/57 290 419, pavel.malovic@sm.unb.sk
vedúca sestra: 02/57 290 102, marta.urbanova@sm.unb.sk
Lekár: monika.bartosova@sm.unb.sk

Ambulancie:
Ambulancia preventívnych a konziliárnych vyšetrení
Blok E, prízemie
Lekári: MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, MUDr. Lucia Knappková
Ordinačné hodiny: pondelok: 12: 00 – 14: 00
utorok- piatok: 7: 30 – 10: 30
Kontakt: 02/57 290 523, 02/57 290 462 (objednanie pacientov)
Odbery: denne do 9:00 hod, akútne kedykoľvek počas ordinačných hodín

Ambulancia liečebno-preventívnej starostlivosti
Blok E, prízemie
Lekári: MUDr. Monika Bartošová, MUDr. Vladimír Kayser, MUDr. Mária Šišková
Ordinačné hodiny: pondelok – štvrtok: 7: 30 – 14: 00
piatok: 7: 30 - 12: 00
prestávka: od 12: 00 - 12: 30
Kontakt: 02/57 290 462, 02/57 290 462 (objednanie pacientov)
Odbery: denne do 9:00 hod, akútne kedykoľvek počas ordinačných hodín

Ambulancia preventívnych a konziliárnych vyšetrení – detašované pracovisko SENEC
Národné tréningové centrum SFZ, Senec, prízemie, č. dv. 153
Lekári: MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH,
Ordinačné hodiny: pondelok: 8: 00 - 11: 30

 

   

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.