Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK
riaditeľka: Mgr.art. Katarína Zacharová,
zástupkyňa riaditeľky pre umelecké predmety: Mgr.art. Gabriela Béderová,
zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a výchovnú činnosť: Mgr. Dagmar Piegsa Rácová
vedúca prevádzkových zamestnancov: Eva Hanáková

vychovávatelia: Mgr. Michaela Benciová
  Mgr. Lucia Wilsonová
vedúca školskej jedálne: Bc. Viktória Balčiráková
   
Rada Školy pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave:
predseda: Ing. Viktória Balčiráková, viktoria.balcirakova@tankonba.sk 02/59203925
Adresa: TK EJ Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Pedagógovia umeleckých a umelecko-pedagogických predmetov

Na škole pedagogicky pôsobia bývali poprední sólisti baletných a tanečných súborov, ako aj vynikajúce osobnosti pedagógov zo zahraničia. Tanečné konzervatórium si k spolupráci pozýva významných slovenských a zahraničných choreografov.
Vysoká úroveň odbornosti pedagógov a ich dlhoročné umelecké a pedagogické skúsenosti sú zárukou vynikajúcich úspechov školy. Bývalí i súčasní pedagógovia dostali za svoju celoživotnú pedagogickú činnosť a výborné výsledky mnohé významné ocenenia. V poslednom období to boli tieto ocenenia: Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý bol udelený pedagógom Mgr.art. Kláre Škodovej, Mgr.art. Zoltánovi Nagyovi a Mgr.art. Gabriele Béderovej, Mgr. art. Táni Lapinovej. Riaditeľka TK EJ v Bratislave Mgr.art. Katarína Zacharová je okrem uvedeného ocenenia držiteľkou Medaily Anny Pavlovovej „Za rozvoj kultúry a umenia".

Členovia rady školy:

Ing. Viktória Balčiráková predsedníčka - zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Peter Oláh podpredseda – delegovaný zástupca BSK
Mgr. art. Juraj Jurík tajomník – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Lucia Wilsonová člen – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Michal Luciak člen – delegovaný zástupca vlády SR
Mgr. Petra Hitková, PhD. člen – delegovaný zástupca BSK
Nina Poláková člen – delegovaný zástupca SND
Bc. et Bc. Galina Kubalová člen - zástupca rodičov
Katarína Slováková člen – zástupca rodičov
Andrea Korbeľová člen – zástupca rodičov
Jakub Kubala člen - žiak

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY . . . otvoriť dokument . . .

Výročné správy RŠ pri TKEJ:

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2022 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2021 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2019 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2018 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2017 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2014 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2013 . . . otvoriť dokument . . .

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.