Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné Konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK
riaditeľka: Mgr.art. Katarína Zacharová,
zástupkyňa riaditeľky pre umelecké predmety: Mgr.art. Gabriela Béderová,
zástupkyňa riaditeľky pre všeobecnovzdelávacie predmety a výchovnú činnosť: Mgr. Dagmar Piegsa Rácová
vedúca prevádzkových zamestnancov: Eva Hanáková

vychovávatelia: Mgr. Michaela Benciová
  Mgr. Lucia Wilsonová
vedúca školskej jedálne: Bc. Viktória Balčiráková
   
Rada Školy pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave:
predseda: JUDr. Štefan Hec
Adresa: TK EJ Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Pedagógovia umeleckých a umelecko-pedagogických predmetov

Na škole pedagogicky pôsobia bývali poprední sólisti baletných a tanečných súborov, ako aj vynikajúce osobnosti pedagógov zo zahraničia. Tanečné konzervatórium si k spolupráci pozýva významných slovenských a zahraničných choreografov.
Vysoká úroveň odbornosti pedagógov a ich dlhoročné umelecké a pedagogické skúsenosti sú zárukou vynikajúcich úspechov školy. Bývalí i súčasní pedagógovia dostali za svoju celoživotnú pedagogickú činnosť a výborné výsledky mnohé významné ocenenia. V poslednom období to boli tieto ocenenia: Ďakovný list za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý bol udelený pedagógom Mgr.art. Kláre Škodovej, Mgr.art. Zoltánovi Nagyovi a Mgr.art. Gabriele Béderovej, Mgr. art. Táni Lapinovej. Riaditeľka TK EJ v Bratislave Mgr.art. Katarína Zacharová je okrem uvedeného ocenenia držiteľkou Medaily Anny Pavlovovej „Za rozvoj kultúry a umenia".

Členovia rady školy:

JUDr. Štefan Hec predseda rady školy – zástupca rodičov
Eva Hanáková podpredsedníčka rady školy - zástupca neped. zam.
Mgr. art. Erika Domsitzová člen
Ing. Pavol Baxa člen
Mgr. Ladislav Snopko člen
Ing. Roman Maroš člen
Mgr. Tibor Varga člen
Ing. Marián Bednárik člen
Mgr. art. Zoltán Nagy člen
Mgr. Ladislav Veselý člen
Juliana Ondrášiková žiačka TK EJ

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY . . . otvoriť dokument . . .

Výročné správy RŠ pri TKEJ:

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2017 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2014 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2013 . . . otvoriť dokument . . .

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.