Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Aktuálny jedálny lístok:

Jedálny lístok

 


Záväzná prihláška na stravovanie v školskej jedálni pri TKEJ

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom (zákonným zástupcom). Prihlášku si stiahnete po kliknutí na ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE v Školskej jedálni pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava.


Výdaj stravy pre žiakov TKEJ

Raňajky: 7.15 – 8.20 h.
Desiata: 9.20 – 9.40 h.
Obed: 11.00 – 13.30 h.
Olovrant: spolu s desiatou
Večera: 17.00 – 18.00 h.

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň online na https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/prihlaseni č. jedálne: 90448

Zákonný zástupca žiaka zo stravy odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje ani žiakom, ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže stravník odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko žiak ani dospelý stravník nemá nárok na obed počas neprítomnosti v škole.

Cena stravného na deň

1.stupeň /1. - 4.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V 6,55 € / deň
1.stupeň /1. - 4.ročník/ BA - D, O, Ol 4,40 € / deň
2.stupeň /5. – 8.ročník/ žiaci ubytovaní v školskom internáte - R, D, O, Ol, V 7,00 € / deň
2.stupeň /5. – 8.ročník/ BA - D, O, Ol 4,70 € /deň

Školská jedáleň pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej je zaradené do 4. pásma finančných nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

Úhrada stravného

Strava sa uhrádza
- bankovým prevodom
Číslo účtu: SK10 8180 0000 0070 0049 7661

Do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko žiaka a ročník z dôvodu identifikácie platby.

Kontakt

Vedúca školskej jedálne: Ing. Viktória Balčiráková
e-mail: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
Tel. č.: 02 59 20 39 25
Kuchyňa: 02 59 20 39 30

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.